ZES, spol. s r.o. má pod číslom 062/2003 povolenie od Úradu pre finančný trh na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra od roku 2000. Na základe tohoto povolenia spolupracuje s poisťovňami na území celej SR.

Naša spoločnosť je nezávislá profesionálna maklérska spoločnosť, ktorá sa zaoberá odborným poradenstvom v otázkach poistenia a riadenia rizík klienta. Na základe nami vykonanej odbornej analýzy zisťujeme poistné potreby svojho klienta a na základe jeho požiadaviek vyvíjame úsilie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy u vybratej poisťovne. Máme aktuálny prehľad o situácii na poistnom trhu, o jednotlivých poisťovniach a ich najnovších produktoch.

Poskytujeme nasledovné bezplatné služby:

1.Vypracujeme pre Vás koncepciu poistenia – kvalifikovaný rozbor rizík (majetok, zodpovednosť, zamestnanci).
2.Pri hľadaní najlepšej varianty poistnej ochrany z ponuky poisťovacieho trhu Vám pomôžeme vybrať pre Vás najvýhodnejšiu poisťovňu.
3.Vykonávame správu už uzatvorených poistných zmlúv, vrátane činností smerujúcich k zmene, obnove alebo vypovedaniu už existujúcich poistných zmlúv.
4.Informujeme klienta o nutnosti aktualizovať rozsah a podmienky poistnej ochrany.
5.Zabezpečíme Vám kompletný servis pri riešení poistných udalostí.
6.Zabezpečíme podľa požiadaviek klienta odborné školenia pre Vašich zamestnancov.
7.Naše služby sú pre Vás bezplatné.

Naši klienti sa presvedčili, že sa oplatí ponechať starosti s poistením na našu spoločnosť. Svoj ušetrený čas môžu venovať rozvoju svojej spoločnosti.