IBV Lomnická, Levoča
Lyžiarsky vlek, Levočská dolina
Hotel Metropol, Spišská Nová Ves
Hotel Energetik, Stará Lesná
Hotel cestných stavieb, Stará Lesná
Rekreačné zariadenie VSE, Stará Lesná
Fitnes centrum RS, Stará Lesná
Podkrovné byty Spišské Podhradie, Tatranská Lomnica, Bratislava
Rodinné domy v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Humennom, Trebišove, Mlynkách
18 b.j. Nový Smokovec, 23 b.j. Starý Smokovec, 8 b.j. Hnilčík, 8 b.j. Mlynky, 8 b.j. Vilčurňa
Bytový dom Kežmarok, Banská Bystrica
IBV Svit
SBD, Košice
14 triedna Základná škola, Michaľany
Štátny archív, Levoča
Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Rožňava
Domov sociálnych služieb, Matilda Huta
Mercedes-Benz, Poprad