Príprava a poradenstvo pri vypracovaní investičných projektov v oblasti výstavby v rozsahu povolených činností.