– Elektromontáže zariadení do 35 kV
– Montáže a opravy bleskozvodov
– Montáž el. požiarnej signalizácie (EPS) a el. zabezpečovacej signalizácie (EZS)
– PC siete, štruktúrovaná kabeláž

Ecopoint

Žižkova

Zelená stráň

SPINEA

Ďalšie referencie

14 triedna Základná škola, Michaľany
18 b.j. Nový Smokovec, 23 b.j. Starý Smokovec, 8 b.j. Hnilčík, 8 b.j. Mlynky, 8 b.j. Vilčurňa
Bytový dom Kežmarok, Banská Bystrica
Čerpacia stanica Veľké Ražkovce, Krompachy
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
Domov sociálnych služieb, Matilda Huta
Fakultná nemocnica Košice
Fitnes centrum RS, Stará Lesná
Hotel cestných stavieb, Stará Lesná
Hotel Metropol, Spišská Nová Ves
Hotel Energetik, Stará Lesná
IBV Lomnická, Levoča
IBV Svit
IBV Veľká Lomnica
Kláštor, Spišská Nová Ves
Kúpele Štós
Lyžiarsky vlek, Levočská dolina
MäsoSpiš, Spišská Nová Ves
Mercedes-Benz, Poprad
NsP Levoča, Spišská Nová Ves
Okresné plynárenské stredisko Detva
Okresný úrad práce Spišská Nová Ves, Rožňava
Opravovňa a skúšobňa transformátorov, Krompachy

Podkrovné byty Spišské Podhradie, Tatranská Lomnica, Bratislava
Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Rožňava
Prístavba tuberkulózneho pavilónu TaRCH, Dolný Smokovec
Rádiokomunikácie, Eurotel, Globtel
Radnica, Spišská Nová Ves
Rekreačné zariadenie VSE, Stará Lesná
Rodinné domy v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Humennom, Trebišove, Mlynkách
SBD, Košice
Slovenská Sporiteľňa Smižany, Levoča
Sociálna poisťovňa Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov, Stará Ľubovňa
STP Kremnica
Štátny archív, Levoča
Štátny zdravotný ústav, Spišská Nová Ves
Verejné osvetlenie Liptovský Mikuláš
Verejné osvetlenie Spišská Nová Ves
Administratívna budova Vodné zdroje Bratislava
VSE a.s. Košice a SNV
VšZP Michalovce, Komárno
VÚB Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Levoča
VUSS Rudňany
VVaK Vranou nad Topľou, Bardejov, Michalovce, Humenné,
Poprad, Košice, Revúca, Spišská Nová Ves, Prešov,
Svidník, Trebišov, Stará Ľubovňa
White Lady, Levoča
IBV Lomnická, Levoča