Cieľom spoločnosti ZES, spol. s r.o. je, aby výrobou rozvádzačov dodávala svojim zákazníkom trvalo použiteľné produkty, ku ktorým zabezpečí aj pohotový a odborný servis. Poskytovanie služieb v oblasti elektromontáži, odborných skúšok a prehliadok chceme vykonávať na takej úrovni, aby sme požiadavky zákazníka mali neustále pred sebou. Vedenie a všetci zamestnanci spoločnosti ZES, spol. s r.o. sa zaviazali pre neustále zlepšovanie kvality i systému manažérstva kvality, podľa ISO 9001:2000. Z toho dôvodu kladie vedenie zvláštny dôraz na školenie pracovníkov. Pre nás znamená kvalita jasné, riadené, prehľadné a kontrolovateľné procesy, výsledkom ktorých bude služba, ktorá splní očakávania našich Partnerov. Spoločnosť ZES, spol. s r.o. zabezpečí, aby sa každý pracovník oboznámil s politikou kvality a s cieľmi kvality. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov kvality sa snažíme o vytvorenie dlhodobo výhodných vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi. Od svojich dodávateľov očakávame, aby nimi poskytované materiály, produkty, stroje a služby zodpovedali určeným i očakávaným požiadavkám kvality. Vybudovaný systém manažérstva kvality a efektívnosť našej práce umožňujú, aby vedenie spoločnosti ZES, spol. s r.o. sa mohlo právom zaručiť za kvalitu našich služieb. Toto je zárukou aj pre našich obchodných Partnerov, že od nás nakúpené produkty a služby im budú pomáhať pri ich vlastnej úspešnej produkcii.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2000.