Opravovňa a skúšobňa transformátorov, Krompachy
VUSS Rudňany
VVaK Vranou nad Topľou, Bardejov, Michalovce, Humenné,
Poprad, Košice, Revúca, Spišská Nová Ves, Prešov,
Svidník, Trebišov, Stará Ľubovňa
Rádiokomunikácie, Eurotel, Globtel
MäsoSpiš, Spišská Nová Ves
Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Rožňava
Čerpacia stanica Veľké Ražkovce, Krompachy
IBV Veľká Lomnica