– Rozvádzače: – meracie
– hlavné
– podružné
– ovládacie
– staničné
– Výroba rozvádzačov NN, meraní a regulácií, rozvádzačových zostáv
– skrinky

Administratívna budova Vodné zdroje Bratislava
Bytový dom Kežmarok, Banská Bystrica
Domov sociálnych služieb, Matilda Huta
IBV Svit
MäsoSpiš, Spišská Nová Ves
Mercedes-Benz, Poprad
Okresný úrad práce Spišská Nová Ves, Rožňava
Opravovňa a skúšobňa transformátorov, Krompachy
Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Rožňava
Prístavba tuberkulózneho pavilónu TaRCH, Dolný Smokovec
Radnica, Spišská Nová Ves
Slovenská Sporiteľňa Smižany, Levoča
Sociálna poisťovňa Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov, Stará Ľubovňa
Štátny archív, Levoča
Štátny zdravotný ústav, Spišská Nová Ves
VSE a.s. Košice a SNV
VšZP Michalovce, Komárno
VÚB Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Levoča
White Lady, Levoča